Your search results

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování OÚ v souladu s nařízením EU ochraně osobních údajů platným od 25.5.2018

Správce OÚ: Michal Parák

IČ 28008235
DIČ CZ28008235

Pokud zákazník udělí Správci OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů je Správce OÚ v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů oprávněn nakládat s osobními údaji zákazníka za účelem zpracování požadavku zákazníka. Osobními údaji zákazníka může být jméno, adresa, e-mail a telefonní kontakt a Správce OÚ má oprávnění s nimi nakládat po dobu nezbytně nutnou ke splnění požadavku zákazníka. Správce OÚ je dále oprávněn předávat tyto údaje společnosti RE/MAX za účelem uchování v databázi.

Zákazník má právo:

  1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
  2. žádat o sdělení, zda o něm Správce OÚ zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací;
  3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti;
  4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání);
  5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
  6. právo podat proti zpracování osobních údajů zájmů námitku;
  7. právo podat proti stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Za tímto účelem je možné se obrátit na e-mail michal.parak@re-max.cz

Porovnat