Your search results

ZAJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY

POMOHU VÁM ZAJISTIT HYPOTÉKU NA MÍRU A BEZ ČEKÁNÍ

Najdu vám tu nejlepší hypotéku na trhu, která bude vyhovovat přesně vašim potřebám a možnostem

Chci, aby klient ušetřil čas a nemusel dlouze hledat, která banka je pro něj vhodná, nebo zda mu nabídne výhodné podmínky. Často se také stává, že po dlouhém pátrání klient zjistí, že se ve vybrané bance nemůže o financování nemovitosti ucházet, protože se nevejde do jejich metodických škatulek.

Pomohu vám spočítat a vybrat nejvýhodnější hypotéku, získat nejnižší úrokovou sazbu a vyřídit za vás všechny formality.

Veškeré hypoteční služby poskytuji ZDARMA.

Co znamená nejlepší hypotéka a jak ji vyřídit

Nejlepší hypotéka je jenom jedna. Pokud vám úvěrový pracovník na pobočce banky nabídne nejlepší hypotéku, buďte na pozoru! Jedná se o nejlepší hypotéku té konkrétní banky. Nemusí to být ovšem nejlepší hypotéka pro klienta na trhu dostupná.

Nejenom, že garantuji výběr nejlepší hypotéky na trhu, ale zaručuji profesionalitu a odbornost při zajištění veškeré administrativy související s hypotečním úvěrem.

Pokud se rozhodnete pro nějaký úvěr na bydlení, bude v první řadě potřeba zjistit, jaké máte možnosti. V tuto chvíli však na českém trhu působí více než 10 poskytovatelů hypoték a 6 stavebních spořitelen. Každá z bank pak nabízí několik různých typů úvěrů, které jsou navíc různě kombinovatelné a údajně bychom se dopočítali až 1 000 možných produktů.

Nejen že není v silách běžného žadatele o úvěr na financování bydlení seznámit se s kompletní nabídkou trhu, ale pro laika je téměř nemožné vybrat si ten “pravý” úvěr.

A když se pro nějakou hypotéku rozhodnete, dotáhnout celou akci ke zdárnému konci také není zrovna procházka růžovým sadem. Přestože vyřízení hypotéky je dnes jednodušší než před pár lety, stále je s ním spojeno množství administrativy. Každý, kdo si hypotéku vyřizoval sám, o tom ví své.

Prakticky to znamená sehnat a zkompletovat množství dokladů a oběhnout celou řadu úřadů. Kdybychom to celé chtěli přepočítat na čas, může vám součet doby, kterou věnujete vyřizování hypotéky, zabrat dokonce i několik týdnů dovolené.

A proč je klient s makléřem ve výhodě?

 • Garantuji nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.
 • Celým procesem vás provede zkušený hypotéční makléř, který již úspěšně realizoval řadu podobných případů.
 • Díky velkému objemu obchodů, které s našimi partnery sjednáváme, jsme pro vás mnohdy schopni vyjednat lepší podmínky, než když jednáte samostatně.
 • Získáte nejvýhodnější úrokovou sazbu na trhu.
 • Nemusíte obcházet všechny banky. Na jednom místě získáte přehled o nabídce všech hypoték od všech bank.
 • Díky zkušenostem a přehledu hypotéčního makléře, který se na rozdíl od vás má možnost věnovat vyřízení hypotéky na 100%, výrazně urychlíte a zjednodušíte celý proces.
 • Vyřídíme za vás všechny formality včetně odhadu nemovitosti a podání na katastr nemovitostí. Vše potřebné vyjednáme s bankami.
 • Zajistím bezproblémové vyčerpání úvěru a poskytnu bezplatné poradenství po celou dobu trvání úvěru.

Nejčastější otázky ohledně hypotečních úvěrů

Na jaký účel je možné hypotéku použít?

Vstupem naší země do Evropské unie bylo změněno velké množství právních předpisů. Mimo jiné i zákon o dluhopisech, který definuje podmínky poskytování hypotečních úvěrů. Novela tohoto zákona velmi rozšířila možnosti hypoték a účel poskytnutí půjčky již není omezen.

Hypotéku lze získat na cokoli

I nadále banky poskytují klasické účelové hypotéky, tak jako bylo obvyklé před novelou. Některé banky díky novele výrazně rozšířili účely. Vedle účelových hypoték jsou souběžně nabízeny tzv. Americké hypotéky, u kterých účel půjčky není sledován. Vzhledem k tomu, že účelově poskytnuté hypotéky vyhodnocují banky jako méně rizikové, poskytují je bez větších omezení a za daleko výhodnějších úrokových podmínek.

Účelové hypotéky

Účelovou hypotékou je myšlena investice do nemovitosti, kterou klient dokáže prokázat. Některé banky se omezují na nemovitosti určené pro bydlení, ale většina bank neklade na využití nemovitosti nároky (rekreace, pronájem a další).

Mezi nejčastější účely hypoték patří

 • koupě
 • vypořádání SJM (společného jmění manželů)
 • vypořádání dědictví
 • výstavba
 • rekonstrukce
 • přístavba
 • dostavba
 • nástavba
 • vestavba
 • modernizace
 • oprava
 • refinancování hypotečního úvěru
 • refinancování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování jiného účelově poskytnutého úvěru, půjčky (i od fyzické osoby)
 • refinancování vlastních prostředků
 • hypotéka bez účelu

Co lze hypotékou financovat?

Nejčastější typy nemovitostí, na které jsou poskytovány hypotéky:

 • rodinný dům
 • rekreační chata nebo chalupa
 • byt v osobním vlastnictví
 • družstevní byt nebo byt ve vlastnictví jiné právnické osoby než družstva
 • nájemní byt od města
 • bytový dům
 • stavební pozemek
 • nebytová jednotka
 • objekt sloužící k podnikání
 • administrativní budovy
 • polyfunkční budovy
 • … a jiné typy nemovitostí, dle volby banky

 

U nemovitostí nacházející se mimo území ČR je nutné zastavit vždy nemovitostí nacházející se na území ČR.

Co znamená hypotéka na dům?

Nejprve je vhodné zjistit, zda dosáhnete na potřebnou výši hypotečního úvěru. Nejjednodušší cestou je využít služeb hypotečního makléře, který pro vás zpracuje analýzu ZDARMA.

Hlavní rozdíl u hypotéky na stavbu domu spočívá v tom, že je úvěr čerpán po částech podle postupu prací, nikoliv celý najednou jako v případě koupě bytu nebo už stojícího domu.

Úměrně tomu, jak roste samotná stavba, uvolňuje banka další a další peníze z hypotéky. Rostoucí zástavní hodnota se bance prokazuje aktualizací znaleckého odhadu, nebo tzv. protokolem o stavu stavby.

Rozestavěný dům může katastr nemovitostí zapsat nejdříve v okamžiku, kdy je již jasný půdorys budovy (zpravidla po dosažení jednoho metru výšky hrubé stavby).

Všechny banky požadují, aby stavba byla zakončena kolaudací. Jedná se o potvrzení stavebního úřadu, že dům je schopen užívání.

Stavba je pro vyřizování úvěru administrativně složitější

Jaké doklady budete potřebovat?

 • projektová dokumentace domu
 • položkový rozpočet
 • stavební povolení či ohláška stavebních prací
 • nabývací titul k pozemku
 • potvrzení o příjmech a související podklady k bonitě pro poskytnutí hypotéky
 • smlouva o dílo se stavebními firmami (pro čerpání hypotéky)
 • příp. faktury za stavební materiál, pokud stavíme sami

Hypotéka na dům, kdy vlastním pozemek

Pokud už máte ve vlastnictví pozemek, můžete právě ten dát na začátku do zástavy za hypoteční úvěr. Vzhledem k tomu, že ceny pozemků jsou v současné době relativně vysoké, většinou jako zástava postačí do doby dokončení hrubé stavby. Po jejím dokončení ji necháte zanést do katastru nemovitostí a dál pak už za úvěr dáváte do zástavy nemovitost. Stejně pak postupujete i nadále – každou další dokončenou fázi stavby zanesete do katastru, aby sloužila jako zástava na následující práce až do chvíle, kdy je dům kompletně hotový.

Hypotéka na dům, kdy nevlastním pozemek, ale mám finance

 • Pro někoho je vhodnější uhradit cenu pozemku hypotékou a vlastní finanční prostředky vložit do první etapy výstavby. Budeme mít tedy hypotéky dvě: jednu 100 % na pozemek, jejíž anuitu začneme splácet po podpisu kupní smlouvy, a druhou na výstavbu domu. Tuto hypotéku budeme splácet po kolaudaci a její postup už jsme popsali výše. Ještě nutno dodat, že tyto dvě hypotéky musí být od stejného hypotečního domu
 • Druhou variantou je jediná hypotéka na pozemek i dům, přičemž vlastní prostředky se použijí k uhrazení části kupní ceny pozemku. Nevýhodou oproti předchozímu řešení je to, že mezi koupí pozemku a výstavbou domu nemůže být libovolná časová prodleva. Jednak jsme nuceni hradit úroky z vyčerpané části úvěru na pozemek, jednak banka standardně vyžaduje kolaudaci domu do 24 měsíců od schválení hypotečního úvěru.

Kdo může hypotéku získat?

Fyzická osoba

 • osoba starší 18-ti let
 • maximální věk žadatele většinou 65 let, banky většinou trvají na splacení hypotéky do věku 70-ti let nejstaršího žadatele, některé do 70-ti let nejmladšího žadatele
 • občan ČR
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR
 • cizinec bez trvalého pobytu
 • osoba, která dle devizového zákona může v naši zemi získat nemovitost – zejména občan EU s přechodným pobytem na území ČR

Právnická osoba

 • se sídlem na území ČR
 • účelově založená společnost
 • již existující společnost prokazující se daňovými přiznáními
  Tímto způsobem řeší nákup nemovitosti a financování koupě hypotékou cizozemci, kteří dle devizového zákona na našem území jako fyzické osoby nemohou nabývat nemovitosti.

Jak vysokou hypotéku lze získat?

Hypotéku můžete získat až do 100 % hodnoty nemovitosti, a to především s ohledem na

 • na tržní hodnotu nemovitosti
 • na příjmy prokazující možnost hypotéku splácet
 • na příjmy prokazující možnost hypotéku splácet, v případě poskytnutí hypotéky bez prokázání příjmu není nutné tento parametr brát v úvahu

Jaké příjmy mohu prokázat ke splácení úvěru?

Banka akceptuje veškeré příjmy, kde lze prokázat jejich pravidelnost a stabilitu, lze je doložit a nejsou v rozporu se zákonem. Případně lze využít hypoteční úvěr bez doložení příjmů.

Fyzická osoba nepodnikatel

 • Příjmy z hlavního pracovního poměru
 • Příjmy z vedlejšího pracovního poměru
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí
 • Ostatní příjmy

Fyzická osoba podnikatel

 • Příjmy z podnikání
 • Zohlednění obratu podnikatele

Veškeré uvedené příjmy lze také kombinovat.

Jak dlouho mohu hypotéku splácet?

Maximální doba je omezena věkem nejstaršího žadatele, kdy banky většinou požadují, aby byla hypotéka splacena do 70-ti let nejstaršího žadatele (v závislosti na metodikách bank).

Pokud máte zájem o hypotéku, bude ji s vámi banka uzavírat na pevně stanovenou dobu splácení.

 • min. doba 5 let
 • max. doba 30 let

Je možné hypotéku splatit dříve?

Hypotéku lze prostřednictvím mimořádných splátek splatit i dříve. Máte několik možností:

 • naplánovat do splátkového kalendáře mimořádné splátky
 • při změně úrokové sazby bance splatit libovolnou část úvěru
 • u některých hypoték lze i v průběhu jejího splácení a to i mimo změnu fixace úrokové sazby činit mimořádné splátky jistiny

Musím mít k hypotéce životní pojištění?

Banka má hypotéku zajištěnou zástavním právem k nemovitosti. K nemovitosti, kterou klient dává do zástavy, musí být podle pravidel bank sjednáno pojištění nemovitosti. Tím jsou chráněny pohledávky pro případ, kdy dojde k poškození nemovitosti, např. živelnou pohromou nebo požárem.

Tím, že je bance ručeno nemovitostí, jsou také chráněny pohledávky banky proti případné platební neschopnosti klienta. Taková platební neschopnost však může vzniknout i z důvodu dlouhodobé nemoci, invalidity, nebo smrti klienta. Vzhledem k tomu, že však lze některé situace, kdy není možné hypotéku splácet, pojistit je jistě dobrou volbou i pojištění osob, na kterých je splácení hypotéky závislé.

Dnes lze standardně sjednat pojištění, která kryjí nejen rizika smrti, ale i nemoci, úrazu nebo i ztráty zaměstnání. Pojištění lze sjednat nejen na krytí těchto rizik, ale i na tvorbu kapitálu, který vám pojišťovna vyplatí, přestože žádná pojistná událost nenastala.

Existence pojištění přináší pro vás nejen klid pro dobu trvání úvěru, ale může pomoci snížit i úrokovou sazbu hypotéky.

Mohu ručit jinou nemovitostí?

ANO. Jsou dokonce situace, kdy je to nezbytně nutné (při koupi družstevního bytu, nebo získání nájemního bytu od města, hypotéka na nemovitost mimo území ČR).

Jako nemovitost vhodnou k zástavě banky akceptují nemovitosti na území ČR. I přesto, že lze hypotékou financovat nemovitost nejen na území naší republiky, objekt zástavy se na našem území musí nacházet.

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky?

 • příprava podkladů
  Pro žádost o hypotéku je potřeba připravit některé nezbytné doklady. Čas potřebný pro přípravu podkladů záleží pouze na vás a bez komplikací lze všechno připravit během 1 – 2 týdnů.
 • schvalovací řízení
  Na posouzení předložených podkladů je potřeba, dle závažnosti vašeho záměru, počítat obvykle s průměrnou dobou dvou týdnů. Po uplynutí této doby je pro vás připraven nejen výsledek schvalovacího řízení, ale také smluvní dokumenty.
 • splnění podmínek pro čerpání hypotéky
  Čerpání hypotéky probíhá po splnění podmínek definovaných úvěrovou smlouvou, zejména po podání návrhu na vklad zástavního práva / jeho zapsání na katastr nemovitostí.

Celý proces tedy v závislosti na vaši rychlosti a pochopitelně volbě produktu může trvat 3 – 6 týdnů. Spolupráce s naším hypotečním makléřem a jeho odborná pomoc napomůže ke zkrácení doby potřebné k vyřízení vašeho záměru.

Jaké podklady budu potřebovat pro hypoteční banku?

Hypotéka je úvěr, při jehož poskytnutí banka posuzuje váš záměr ze dvou stran. Jednou je účel použití prostředků a z druhé jejich návratnost (pokud se nejedná o hypotéku bez doložení příjmu). Tomu odpovídají i potřebné podklady, které je potřeba bance předložit, aby mohla celý záměr posoudit.

Účel použití prostředků

Zde se skrývá zejména nemovitost. Banka nebude chtít vidět jiné podklady, než ty, které by jste si sami nechali předložit, pokud by jste nemovitost kupovali, nebo si je nechali vyhotovit, zejména u svatebních úprav. Nejčastěji požadovanými podklady jsou:

 • Výpis z katastru nemovitostí (jinak také list vlastnictví)
 • Snímek z katastrální mapy
 • Nabývací tituly
 • Kupní či budoucí kupní smlouva
 • Stavební povolení, nebo ohlášení stavebních prací
 • Ocenění nemovitosti

Pokud budete mít zájem o tzv. Americkou hypotéku, není nutné dokládat podklady k účelu použití prostředků, pouze k zajištění nemovitostí.

Posouzení návratnosti úvěru

Ať už se jedná o účelovou hypotéku nebo tzv. Americkou hypotéku, vždy banka zkoumá příjmy a výdaje žadatelů o úvěr. Předkládají se zejména následující doklady:

 • Doklady totožnosti
 • Potvrzení o příjmech
 • Potvrzení o průměrném výdělku ze zaměstnání
 • Daňová přiznání, živnostenský list, doklad o zaplacení daně
 • Ostatní příjmy
 • Výpisy z běžného účtu

Požadované podklady jsou pro jednotlivé banky individuální dle jejich požadavků.

Existuje státní podpora hypotečních úvěrů?

Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.- půjčka 300.000 Kč na pořízení bydlení

Dne 1.12.2004 bylo schváleno a dne 8.12.2004 nabylo účinnosti nové Nařízení vlády, jehož prostřednictvím lze získat dlouho avizovanou půjčku ve výši 300.000 Kč s nízkým úrokem. Tyto půjčky schvaluje, poskytuje a i vč. jejich čerpání řeší Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“). Jedná se o výhodný úvěr určený na pořízení vlastního bydlení, se zajímavými parametry, ale i pochopitelně s podmínkami, které žadatel musí splnit (účelovost úvěru, bonita – schopnost splácet, zajištění úvěru). Je možné použít tento úvěr samostatně, nebo spolu jiným účelovým úvěrem (hypotéka, úvěr od stavební spořitelny), zde však je nutno nejprve předložit SFRB příslib takového úvěru… více

Nařízení vlády č. 28/2006 Sb.- půjčka 150.000 Kč na modernizaci

Dne 18.1.2006 bylo schváleno a dne 1.3.2006 nabylo účinnosti nové Nařízení vlády, jehož prostřednictvím lze získat půjčku ve výši 150.000 Kč s nízkým úrokem. Tyto půjčky schvaluje, poskytuje a i vč. jejich čerpání řeší Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“). Jedná se o výhodný úvěr se zajímavými parametry, určený na modernizaci vlastního bydlení, ale i pochopitelně s podmínkami, které žadatel musí splnit (účelovost úvěru, bonita – schopnost splácet, zajištění úvěru)… více

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., – pro nové bydlení

Díky v současné době nízkým úrokovým sazbám na hypotečním trhu nejsou žádné úrokové dotace dle tohoto nařízení vlády poskytovány. Jejich výše se odvíjí vždy od průměrné sazby v předchozím roce a naposledy byla poskytována dotace dle tohoto nařízení u hypoték čerpaných do konce ledna roku 2003… více

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb.- pro mladé na starší bydlení

Díky nízkým úrokovým sazbám za rok 2005 je v současné době poskytována státní podpora dle tohoto nařízení vlády ve výši 0%, tedy žádná. Nařízení vlády je i nadále v platnosti. Vždy k 31.1. kalendářního roku proběhne nové stanovení této podpory pro následujících dvanáct měsíců. Její výše je závislá na průměrné sazbě hypoték za období 1.2. jednoho roku do 31.1. následujícího roku. Díky tomu, že i nadále jsou poskytovány hypotéky s velmi nízkým úrokem je otázkou, zda za rok by byla nějaká podpora stanovena… více

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – odpočet úroků

Pokud použijete hypotéku na investici do bydlení, máte množnost zaplacené úroky po celou dobu splácení odečítat od základu daně a tak si snižovat zaplacené daně. Tuto možnost mají jak osoby mající příjem ze závislé činnosti tak i osoby samostatně výdělečně činné… více

Jaké jsou poplatky spojené s hypotečním úvěrem?

 • Ocenění nemovitosti

  Jedná se o poplatek, který hradíte smluvnímu znalci banky, který dle metodiky banky zpracuje požadované ocenění nemovitosti. To je zcela nezbytné pro získání hypotečního úvěru.

 • Poplatek za schválení (vyřízení) hypotékyTento poplatek je u banky splatný po schvální hypotečního úvěru a činí dle volby banky od 0 Kč do 4000 Kč.
 • Poplatek za čerpání úvěruZde se jedná u některých bank o poplatky za každé čerpání úvěru (řádově ve výši od 0 do 500 Kč). U některých bank není tento poplatek vůbec účtován, u některých až u několikátého čerpání úvěru.
 • Poplatek za nadstandardní službyTakovou službou je většinou myšlena možnost čerpání hypotéky před zaspáním zástavní smlouvy, tedy nejdříve v okamžiku podání návrhu na vklad zástavního práva (většinou je tento jednorázový poplatek ve výši 1.000 Kč).
 • Poplatek za správu úvěruJedná se o měsíční poplatek, který většina bank již nepožaduje, u ostatních se pohybuje kolem 150 Kč za každý měsíc trvání hypotéky.
 • Poplatek Katastrálnímu úřadu Za každý návrh na vklad se platí 1000 Kč.

Jsou situace, nebo okamžiky, kdy je možné mít hypotéku zproštěnou některých poplatků.

Některé banky nabízejí službu hypotéka bez poplatku, kde všechny, nebo většina poplatků není klientovi přímo účtována. Jsou promítnuty do vyšší úrokové sazby.

Další možností je využití různých akcí, které občas banky nabízejí, jejichž prostřednictvím lze mít zdarma některé z výše uvedených poplatků, aniž by byla sazba hypotéky navyšována.

Co je hypotéka naopak?

Pro koho je Hypotéka naopak určena?

Standardně klient potřebuje velmi rychle reagovat na nabídku na trhu a pokud má o nějakou nemovitost zájem, velmi rychle je nucen skládat zálohu, aby měl vybranou nemovitost rezervovanou.

Díky vysokému počtu koupí, které jsou financovány z nějaké části hypotékou, stojí před klientem jedna neznámá a to „zda hypotéku opravdu v požadované výši získá“.

Pro takové klienty je zde služba HYPOTÉKA NAOPAK.

Co to znamená?

 • Pokud se klient rozhodne, že bude kupovat nějakou nemovitost a s ohledem na hotovost s jakou disponuje bude jistě část kupní ceny hradit hypotékou, nabídneme klientovi, ještě před okamžikem než bude nemovitost vyhledávat, schválení hypotéky v požadované výši a zároveň i schválení maximálního rámce hypotéky.
 • To vše má klient písemně, formou smlouvy mezi ním a bankou, která je ze strany banky závazná.
 • Klientovi tato smlouva umožňuje, aby v následujících až devíti měsících našel svou nemovitost a proces hypotéky tím doplnil o objekt úvěru a objekt zástavy.
 • Tato závazná smlouva dává klientovi pocit klidu, že hypotéka je jeho jistotou a že se nemusí obávat po vyhledání nemovitosti složit prodávajícímu zálohu a následně pomocí hypotéky doplatit kupní cenu a tím tedy slnit podmínky kupní smlouvy.

Jak vypadá proces u HYPOTÉKY NAOPAK?

Celý obvyklý proces (- klient při standardní hypotéce bance předkládá podklady nejen ke svým příjmům a výdajům, ale i k nemovitosti, kterou kupuje -) je u HYPOTÉKY NAOPAK rozdělen do dvou fází:

 • klient se rozhodne požádat o hypotéku, aniž by měl vybranou nemovitost, doloží tedy pro HYPOTÉKU NAOPAK pouze podklady ke svým příjmům a výdajům
 • banka posoudí klientovo bonitu a předloží k podpisu smlouvu, na jejímž základě má klient schválený maximální úvěrový rámec
 • klient má devět měsíců na vyhledání nemovitosti
 • klient si vyhledal vhodnou nemovitost a bance tedy doloží podklady k nemovitosti
 • banka po předložení dokladů k nemovitosti umožní klientovi hypotéku vyčerpat

Co je hypotéka bez doložení příjmů?

Tento produkt umožňuje si vzít úvěr i těm klientům, kteří by doposud v bance neuspěly, ale měsíční splátku hypotéky jsou schopni bez komplikací hradit. Typickým příkladem může být žena po mateřské dovolené či nově začínající podnikatelé. Díky tomu, že banky hodnotí příjem klienta pro splácení úvěru za určité období zpětně, je pro některé skupiny klientů nemožné toto doložit.

Komu je hypotéka bez doložení příjmu určena?

 • fyzickým osobám
 • minimální věk 18 let
 • trvalý pobyt na území ČRZde je nutno si říci, že i když klient není nucen prokazovat své příjmy, čestným prohlášením uvádí výši svého měsíčního příjmu a ta je využita pro výpočet schopnosti splácet. Ani tito klienti nesmějí mít nesplacené závazky vůči jiným bankám (dochází k prověřování klienta v bankovním registru).

Účel úvěru

 • koupě nemovitosti
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce nemovitosti
 • vypořádání SJM při rozvodu, dědictví
 • refinancování úvěrů jiných bank a stavebních spořitelenJedná se o nejčastější účely pro bydlení klienta. Tuto hypotéku lze ale již poskytnout i jako bezúčelovou hypotéku.

Objekt úvěru

 • rodinný dům
 • bytový dům
 • bytová jednotka
 • nebytová jednotka jen za předpokladu, že se realizací investičního záměru stane bytovou
 • nemovitost sloužící k individuální rekreaci
 • bytová jednotka v družstevním vlastnictvíOpět je uvažováno s běžnými objekty pro bydlení klienta. Není možno si tímto produktem pořídit jinou movitost, nesloužící k bydlení.

Výše hypotečního úvěru:

 • minimální výše je 200.000 Kč
 • maximální výše
  • 5.000.000 Kč
  • a současně maximálně 50 % hodnoty zastavené nemovitostiZejména maximální hranicí hodnoty zastavené nemovitosti si banka ošetřila možné vyšší riziko těchto obchodů.

Délka hypotečního úvěru

 • minimální 5 let
 • maximální až 30 let

Tyto parametry jsou zcela standardní jako u běžné hypotéky a nejsou nikterak omezeny.

Jedná se rozhodně o zajímavý produkt a jeho první parametry je možno považovat za prolomení ledu v oblasti, která byla u hypotečních bank do současné doby nezvratná a to fakt, že klient musí doložit své příjmy ke splácení hypotéky.

CHCETE NAJÍT TU NEJVÝHODNĚJŠÍ HYPOTÉKU PRÁVĚ PRO VÁS?

Kontaktujte mou hypoteční makléřku Janu Kodešovou na čísle +420 730 600 780 nebo vyplňte dotazník níže. Za spolupráce s Gepard Finance vám vypracujeme přehled aktuálních nabídek všech bank v ČR. Společně pak pro vás vybereme tu nejvýhodnější.

[recaptcha]

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení poptávky v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.
Více informací naleznete ZDE.

Porovnat